Krankenversicherung

W naszej taryfie posiadamy ubezpieczenie, gdzie mają Państwo zwracene w 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu) oraz koszty usług stomatologicznych. Gwarantowana jest również stabilność składki. Ubezpieczenie to jest bez udziału własnego w kosztach leczenia. Ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego, ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych, bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki, ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej.
Ubezpieczenie to jest ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz